Tollonvuoren kallioalue

Vuoren huipulta mäntyjen lomasta avautuvat huikeat näkymät metsien ja järvien ylle. Tollonvuori ympäristöineen on lähes sadan hehtaarin laajuinen, arvokkaaksi todettu kallioalue, jonka eteläjyrkänne muodostaa geopark-kohteen. Alueen piirteitä hallitsevat kaksi toisiaan vinosti leikkaavaa murrossuuntaa, jotka näkyvät maastossa kapeina laaksoina ja jotka pilkkovat maiseman jyrkkärinteisten kalliomäkien jonoksi. Tollonvuoren etelälounaaseen avautuva ja porrasmaisesti kohoava kallioseinämä on noin 400 m pitkä ja 40-50 m korkea. Seinämässä näkyy vino-, vaaka- ja pystyrakoilua, ja kallion laella on laajoja silokallioalueita. Lisäksi alueella on useita luolamaisia tiloja, jotka ovat syntyneet kallioseinää vasten nojaavien kivilaattojen alle. Kallion edustalla oleva louhikko on vaikeakulkuista maastoa.

Tollonvuori on myös kalliokiipeilyharrastajien suosiossa (omalla vastuulla):
Facebook: Tollonvuoren kiipeilykallio

Koordinaatit: x=540786,497 y=6810168,252 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä esimerkiksi karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat Google Maps -palvelussa, jossa käytetään maantieteellisiä koordinaatteja:

Koordinaatit: 61,423223121, 27,764308942 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

Tiedot: Saimaa Geopark & Outdooractive

Kuvat: Saimaa Geopark (Tapani Tervo)